Avrupa Komisyonu “Yapay Zeka Bildirisi” Yayımladı

AB Konseyi bünyesinde çalışmalar yürüten Avrupa Komisyonu, birlik genelinde yapay zeka alanındaki kamu ve özel yatırımları arttırmak, bölgeyi sosyo-ekonomik değişimlere hazırlamak ve yapay zeka hakkında uygun bir etik çerçeve sağlamak için bir bildiri kaleme aldı. 

Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz yıllarda yayımladığı Lizbon Stratejisi (2000) ve Avrupa 2020 Stratejisi (2010) ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin yenilikçilik, ekonomik büyüme ve istihdam alanlarında sunduğu imkânlardan AB’nin en geniş şekilde yararlanması için yol haritaları belirlemişti. Avrupa 2020 Stratejisi’nde, AB’nin bilgi toplumuna dönüştürülmesi ve bunun için de AB’de bir “Dijital Tek Pazar” oluşturulmasının önemine vurgu yapan komisyon, yayınladığı yeni bir bildiride yapay zekayı Avrupalıların hizmetine sunmak ve birlik ülkelerinin bu alandaki rekabet gücünü arttırmak için bir dizi öneri sundu.

Stj. Av. Selin Çetin’in robotic.legal sitesinde Türkçeleştirerek yayınladığı bildiri şöyle:

Katılan üye devletler, şu konularda işbirliği yapmayı kabul etti:

 • Avrupa’nın yapay zekâ konusundaki teknoloji ve endüstri kapasitesini artırma; ve kamu sektörü verilerine daha iyi erişim de dâhil olmak üzere bunun kavranmasını hızlandırma; bunlar, yapay zeka gelişimini etkilemek, yenilikçi iş modellerini körüklemek, ekonomik büyüme ve yeni nitelikli işler yaratmak için gerekli şartlardır,
 • İşgücü piyasasının dönüşümü ve AB vatandaşlarının becerilerinin artırılması da dahil olmak üzere Avrupa’daki eğitim ve öğretim sistemlerinin modernize edilmesi gibi sosyo-ekonomik zorlukların ele alınması,
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi prensiplerin yanı sıra kişisel verilerin gizliliği ve korunması da dahil olmak üzere, AB temel hak ve değerlerini temel alan yeterli yasal ve etik bir çerçeve sağlanması.

Katılan üye devletler, özellikle:

 • AB’nin yapay zekâdaki rekabet gücünü, Ar-Ge’deki cazibesini ve mükemmelliğini arttırmak, kapsamlı ve entegre bir Avrupa yaklaşımı doğrultusunda çalışmak, yapay zekâdan sağlanan fırsatların değerlendirilmesini ve ortaya çıkan zorlukların ele alınmasını sağlamak için ulusal politikaların gözden geçirilmesi ve modernize edilmesi,
 • Paydaşlarla yapay zekâ konusundaki tartışmaları ve yapay zekâ gelişiminin ekonomiye ve topluma sağladığı faydaları, en üst düzeye çıkaracak şekilde teşvik etmek ve farkındalık yaratmak amacıyla bir “Avrupa Yapay Zekâ İttifakı”nda çeşitli paydaşlar topluluğunun gelişiminin desteklenmesi,
 • Öncelikli bir konu olarak, devrimsel yenilikler ve uygulamalar da dâhil olmak üzere, yapay zekânın daha fazla geliştirilmesi ve yayılması için Ar-Ge fonlarının tahsisinin göz önünde bulundurulması,
 • Avrupa çapında, ilgili Ar-Ge finansman planlarında iş birliği yaratma stratejileri ve diğer Üye Devletler ile Komisyon arasında yapay zekâ araştırma gündemleri konusunda görüş alışverişi yapılması,
 • Yapay zekâ araştırma merkezlerini güçlendirmek ve siyasi anlamda Avrupa Birliği boyutunu desteklemek için işbirliği yapılması,
 • Avrupa düzeyinde yoğun bir Dijital İnovasyon Merkezi ağının kurulmasına katkıda bulunulması,
 • Herhangi bir boyutta ve herhangi bir düzeyde devlet idarelerinde ve daha genel şekilde kamu sektöründe, yapay zekâyı tedarik etme ve kullanmada en iyi uygulamaların alışverişinin yapılması,
 • Daha fazla kamu sektörü verisi hazırlamaya yönelik çabalara katkıda bulunma, bu örneği takip etmek için özel işletmeleri destekleme ve mevcut haklara, düzenlemelere ve sözleşme özgürlüğüne zarar getirmeksizin, kamu kaynaklarından gelen bilimsel araştırma verilerinin yeniden kullanılabilirliğinin iyileştirilmesi,
 • Yapay zekâ kullanımında sorumluluğu temin etmek için, yapay zekâ ile ilgili etik ve yasal çerçeve konusunda görüşler alışverişinin yapılması,
 • Yapay zekâ tabanlı çözümlerin sürdürülebilirliğine ve güvenilirliğine katkıda bulunulması; örneğin, daha iyi bilgi güvenliği sağlamak, tasarım ve uygulamada güvenliği ve ihtiyatı teşvik etmek ve yapay zekâ sistemlerinin hesap verebilirliğini artırmak,
 • İnsanların yapay zekânın gelişiminin, yayılmasının ve karar vermesinin merkezinde kalmasının sağlanması; yapay zekâ uygulamalarının zararlı sonuçlarının ve kullanımının önlenmesi ve yapay zekanın kamusal anlayışını ilerletilmesi,
 • Yapay zekanın işgücü piyasaları üzerindeki etkisi hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu etkilerin nasıl hafifletileceğine dair, vatandaşların yapay zekadan faydalanabilmesi ve sosyal istikrarın sağlanması için alınacak beceriler konusunda pratik eğitimin ve eğitimde alınan önlemlerin benimsenmesi de dahil olmak üzere en iyi uygulamaların tartışılması,
 • Yapay zekâ konusunda Komisyon ile sürekli diyalog halinde olunması konusunda anlaştı.

Bu bildirgeyi imzalayanlar, yapay zekanın gelişmekte olan evrimine ve onunla ilgili fırsatlara ve zorluklara yeterli karşılığı vermek için, yukarıda belirtilen konularda elde edilen başarıların ve ilerlemelerin düzenli olarak değerlendirilmesini ve uygun önlemlerin alınmasını taahhüt ediyor.

“2020 Yılı Sonuna Kadar Yapay Zeka’ya 20 Milyar Avro Yatırım Yapmamız Lazım”

Diğer yandan, yayınlanan bildiri hakkında açıklama yapan Dijital Tek Pazar Başkan Yardımcısı Andrus Ansip: “Geçmişte buhar makinesi ve elektriğin yaptığı gibi, günümüzde de yapay zeka dünyamızı dönüştürüyor. Yapay zekanın başarıya ulaşması ve herkese fayda sağlaması için Avrupa’nın bir araya gelmesi gerekiyor. 2020 yılı sonuna kadar en az 20 milyar Avro’ya yatırım yapmamız lazım” dedi.  Avrupa komisyonu olarak yeni nesil yapay zeka teknoloji ve uygulamalarını geliştirebilecek şirketlere, araştırmacılara destek verdiklerini ifade eden Ansip, “Avrupa, yapay zeka alanında dünya çapında araştırmacılar, laboratuarlar ve start-up’lara sahip. Taşımacılık, sağlık ve üretim sektörlerinde dünya lideri olan AB; şiddetli uluslararası rekabet ile mücadele etmek istiyorsa tüm bu alanlara yapay zekayı entegre edecek eşgüdümlü bir eylem içinde olması gerek” şeklinde konuştu.

Kaynak: European Commision , robotic.legal

Posted by Özge Uçar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir